GÖRSEL SANATLAR

GÖRSEL SANATLARIN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
İlk çağlardan beri insan, Görsel Sanatların tümünü, kendini ve ait olduğu toplumu geliştirme, zenginleştirme ve güçlendirme yolunda vazgeçilmez bir etkinlik olarak görmüştür. Sanat eseri sayesinde insan, bulunduğu çevreyi algılayarak bunu daha iyive güzele doğru değiştirme isteği duyar. Doğada ve çevresinde gerçekleşen olaylara farklı bir gözle bakmayı ve bu bakış doğrultusunda eyleme geçmeyi öğrenir.
Görsel sanatlar, insanların kişiliklerinin gelişiminde önemli bir rol oynar; duyan, düşünen, yaratan ve çevresiyle sağlıklı iletişim kuran insanların büyük bir bölümünün güzel sanatlarla yakından ilgilendikleri bir gerçektir; çünkü sanat insanın duyarlılığını arttırır.
Sanat,tamamen insan zekasının bir ürünü olup onu işleyip anlaşılacak bir hale getirmek için kullanılmaktadır.İnsanlar yaşamları boyunca iletişim kurabilmek için farklı alanları kullanmış ancak iletişimde temel esaslar ilk sanat dalları ile ortaya çıkmıştır.Örneğin,30 bin yıl öncesine ait resim kalıntılarının,insanların av ya da diğer işlerini duygularını kullanarak aktarmasını sağlamıştır.
Görsel Sanatlar ile yalnızca bireylerin duygusal değişimleri anlatılmaz.Aynı zamanda yaşanan olaylar,tarihsel süreçte gerçekleşen önemli durumlar yine bu sanat dalı altında ifade edilebilir.Güzel ve güzelliğe karşı olan bakış açımızda sanat dallarının her zaman yeri olacaktır.Kişinin algısı ya da inançları ne olursa olsun güzel sanatlar dalında yer alan alanlardan biri ile bağlantılıdır.
Güzellik algısı ve Görsel Sanatlar ile yaşamımıza olan etkisine baktığımızda düzen isteği,temizlik,görüntünün hoş olması gibi konular tamamen bu alana bağlı olarak ortaya çıkmıştır.Çevresindeki insanlara farklı açılardan bakabilmesini sağlar, insanlara hoşgörüyle yaklaşabilmeyi öğretir. İnsancıl düşüncelerin gelişmesine katkıda bulunur. Sanat yapıtları bir gerçeğe değişik açılardan bakmamıza yardımcı olur, farkına bile varamadığımız duygularımızı adlandırmayı, kendimizi eğitmeyi ve geliştirmeyi bize öğretir. Bu da bizi bencillikten, dar bir bakış açısından, saplantılardan kurtarır. Toplum içinde yaşamak ve grup çalışmalarına katılmak, özgüven oluşturmak, soyut kavramları daha kolay algılamak, belirli bir güzellik anlayışına ulaşmak, sanat eserlerinin insana yaptığı katkılardan bazılarıdır.Her ne kadar birçok insan Görsel Sanatların yaşamın kendisi olduğu inancını taşımıyor olsa da farkına olmadan günün her alanında Görsel Sanatlardan yararlandığını bilmelidir.


İlknur KARGI                                               
ÖZEL EDEBİYAT VE FEN BİLİMLERİ ANADOLU LİSESİ-GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ
 

Hemen Ara

Whatsapp
İletişim Hattı