Kurumumuz Hakkında

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2011 yılında dershanecilik olarak başlayan okulumuz 2015 yılında dershanelere özel okul statüsü verilmesiyle Edebiyat ve Fen Bilimleri Temel Lisesi adını almıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da Ankara’nın Bağlıca semtinde açılan Özel Edebiyat ve Fen Bilimleri Anadolu Lisesi ismi ile taçlandırılarak okulumuz hizmet vermeye devam etmektedir. Özel Edebiyat ve Fen Bilimleri Okulları eğitime katkısı büyüyerek bir eğitim zinciri haline gelmeyi hedeflemektedir.

Her insan aldığı eğitim ile birlikte kendini geliştirmeye başlar ve eğitimin kapsamına göre kendini şekillendirir. Atatürk’ün: “Milli eğitimin gayesi, memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılapçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir.” Sözünden hareketle yola çıkılmıştır. Edebiyat ve Fen bilimleri Okullarının istikrarlı başarısının sırrı okul kurucusunun eğitime bakış açısını da yansıtan şu cümlelerinde saklıdır: “ Öğrencilerimizin, edebiyat ile kalplerine, Fen bilimleri ile akıllarına hitap etmektir.”

 

MİSYON

Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken edindiği bilgileri hayatın her alanında uygulayabilen, cumhuriyetimizin temel değerlerini, demokratik toplum anlayışını Atatürk ilke ve düşüncelerini benimseyen, tarihine ve manevi değerlerine bağlı, yaşam boyu öğrenmekten ve akademik başarısını artırmaktan vazgeçmeyen, özgüvenli bireyler yetiştirmek.

 

VİZYON

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, yaratıcı, sorunlara çözüm getiren, olumlu, yurtsever, üretken, dinamik, öğrenmeyi seven, ahlaklı, cumhuriyetçi, bireylerin yetiştirildiği Türkiye’nin ileri gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.

Okulumuza Şimdi Ön Kayıt Oluşturun

Şimdi Kayıt Oluştur

21. yy Dünyamızda güçlü ve ayakta kalabilmek, gelişmiş ülkelere entegre olabilmek, nitelikli eğitim sürecinden geçer. İnovasyon, farklı ve değerli olanı işaret eder. Ancak biz bu kavramı “yenilikçi” olarak adlandırmak istiyoruz. Buradan hareketle eğitimde yenilikçi yaklaşımı ilke edindik.Her bir öğrencimiz hem de eğitim anlayışımız farklı ve değerlidir.

0

Mutlu Öğrenciler

0

Aktif Sınıflar

0

Öğretmenler

0

Mezun Öğrenciler

Kayıt Ol

Öğretmenlerimiz